Bandplanner's wiki

Vind hier alle informatie over optreden en organiseren

BTW 19% of 6%?

Podiumkunsten en kunstvoorwerpen onder verlaagde btw-tarief


Rijksoverheid In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om per 1 juli 2012 de podiumkunsten en kunstvoorwerpen onder het verlaagde btw-tarief te laten vallen. Deze wijzigingen zullen opgenomen worden in een wetsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden.

Onder podiumkunsten dient in dit verband te worden verstaan:
  • muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera’s, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets, alsmede lezingen, met dien verstande dat peepshows en andere optredens die primair zijn gericht op erotisch vermaak niet daaronder worden begrepen; en
  • het optreden door uitvoerende kunstenaars (podiumkunsten).
Na inwerkingtreding van de wet werken deze maatregelen terug tot en met 1 juli 2012.

[ Bron: Ministerie van Financiën]
via Harry Smit van Groovestation (waarvoor dank)