BANDPLANNER INFO

Privacy

Omdat wij privacy belangrijk vinden, heeft BandPlanner BV dit statement opgesteld om duidelijk te maken dat wij ons maximaal inzetten om binnen de diensten van BandPlanner BV zo verstandig mogelijk met je privacy om te gaan. Dit statement geeft inzicht in onze informatievergaring via onze website www.bandplanner.nl en aanverwanten en onze bedoelingen ermee. Door gebruik te maken van onze website en de daaraan gekoppelde diensten stem je expliciet in met het gebruik van jouw informatie, en ga je akkoord met dit privacy statement.

Informatie vergaring
BandPlanner BV vergaart informatie die jou persoonlijk identificeren als je ervoor kiest je op BandPlanner in te schrijven. Wij hebben daarvoor je Achter- en Voornaam nodig, alsmede je email adres waarmee je jezelf toegang verschaft tot BandPlanner accounts.
Als je ervoor kiest om je niet te registreren op BandPlanner, kun je BandPlanner nog steeds anoniem gebruiken, maar je zult geen toegang krijgen tot de gedeeltes waar een account voor nodig is. Alleen de domeinnaam waar vanaf je het internet benaderd, het internetadres en de datum en tijd van het bezoek worden vastgelegd. BandPlanner BV gebruikt deze informatie om trends te analyseren en het aantal bezoekers van onze website te meten.
Het kan zijn dat we je IP adres gebruiken om diagnoses te stellen bij onverhoopte problemen met onze servers en de daarop gehoste website. Je IP adres wordt ook gebruikt om je te identificeren, te zien hoe lang je onze websites bezoekt, je globale plaatsbepaling en je globale demografische informatie. Dit geeft ons inzicht in welke delen van onze website worden bezocht. We brengen geen verbanden aan tussen IP adressen en enige vorm van persoonlijk identificeerbare gegevens. Dit houd bijvoorbeeld in dat een gebruikerssessie wordt getracked, maar de gebruiker blijft anoniem. We gebruiken deze informatie voor geen enkel ander doel.

Gebruik van persoonlijke informatie
Als een gebruiker persoonlijke informatie invult, wordt het bewaard op een privé server, niet rechtstreeks benaderbaar vanaf het internet. Dit beperkt de mogelijkheden in malafide verkrijging en gebruik van jouw persoonlijke gegevens. BandPlanner BV kan niet persoonlijke, globale informatie van BandPlanner gebruikers delen met partners of andere 3e partijen. We zullen echter nimmer individuele gebruikersinformatie delen met 3e partijen anders dan waarmee wij een contractuele overeenkomst aangaan of zijn aangegaan, zonder de individuele schriftelijke toestemming van de gebruiker. Kort gezegd: BandPlanner verkoopt geen inschrijvingsgegevens aan niet gecontracteerde derde partijen.
BandPlanner BV behoud zich het recht voor om je tips toe te sturen over het gebruik van BandPlanner, alsook informatie over nieuwe features, releases en toegevoegde diensten. Gebruikers worden in de gelegenheid gesteld om zichzelf uit te schrijven van mailing lists op enig moment nadat de eerste informatieve mail is ontvangen.
Een BandPlanner account kan tijdelijk door de gebruiker worden gedeactiveerd of definitief worden verwijderd op elk door de gebruiker gekozen moment via de daartoe bestemde opties binnen het platform.

Minderjarigen
BandPlanner BV verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van personen die als zodanig door de lokaal geldende reglementen en wetten als minderjarig worden bestempeld. Mocht je een minderjarige zijn of jonger dan de wettelijke minimum leeftijd in jou land, dan heb je toestemming nodig van je ouders of voogd voordat je informatie met BandPlanner mag delen, met uitzondering van de dingen die wel legaal zijn binnen de voor jouw geldende wetgeving.

Intellectueel eigendom
BandPlanner BV zal op geen enkel moment of manier eigendom claimen over de door de gebruikers gedeelde content, waaronder inbegrepen, teksten, links, foto’s, video of andere data.

Publieke gedeelten
BandPlanner BV is toegestaan om discussiefora, nieuwsgroepen, blogs en andere publieke omgevingen te hosten en te creëren voor BandPlanner gebruikers en anonieme bezoekers. Alle informatie op deze blogs en dergelijke wordt als publieke informatie beschouwd. Elke gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie en het gebruik hiervan in deze publieke gedeelten. BandPlanner BV neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige actie die voortvloeit uit dergelijk gepresenteerde of ontvangen informatie op die gedeelten van het platform.

Links naar andere sites
Dit platform bevat links naar andere sites. Wees ervan bewust dat BandPlanner BV niet verantwoordelijk is voor de omgang met privacy en/of de content van dergelijke websites alsmede voor enige informatie die mogelijk wordt vergaard, ook al is ons logo mogelijk op deze websites gebruikt en/of te zien. Wij moedigen je aan om je bij het verlaten van ons platform jezelf bewust te maken van de privacy statements van die website door ze aandachtig te lezen, omdat ze kunnen verschillen van ons privacy statement dat alleen geldig is voor http://www.bandplanner.nl/

Gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek van ons platform worden zogenaamde “cookies” opgeslagen op je computer. Deze “cookies” registreren informatie over navigatie vanaf je computer op ons platform (geladen pagina’s, data, tijd, lengte van bezoek etc.) die we kunnen gebruiken gedurende je volgende bezoek, om zo ons platform aangepast aan je persoonlijke wensen te presenteren en om laadtijden te optimaliseren. We gebruiken de informatie tevens om je data voor in te vullen in sommige vaker voorkomende invulformulieren om het je gemakkelijker te maken.

Wij slaan nooit wachtwoorden of gelijksoortige informatie op in cookies. Dit gebruik van cookies is gebruikelijk en handig, en word dan ook veelvuldig met succes en zonder problemen toegepast op de meeste grote websites/platformen. Door bij de houden hoe en wanneer bezoekers onze website bezoeken, helpen cookies ons om uit te vinden welke gedeelten van ons platform populair zijn en welke niet. Verbeteringen en updates zullen voornamelijk gebaseerd zijn op deze informatie. Ze helpen ons ook om content te personaliseren om daarmee het gebruikersgemak te verbeteren.
Ons platform gebruikt cookies niet om persoonlijke informatie te vergaren van jouw computer anders dan initieel al als cookie was gestuurd. Je hebt de optie om controle uit te oefenen op de acceptatie van cookies in je browser. Omdat het ondoenlijk is om hier alle browser instellingen te benoemen verwijzen wij graag naar de help functie van je browser om uit te zoeken hoe je het beste jouw cookie instellingen naar jouw voorkeur kunt instellen.

Wachtwoorden
Je account op BandPlanner is met een persoonlijk wachtwoord beschermd zodat alleen jij toegang hebt tot jouw gedeelte van BandPlanner en de daarop beschikbare persoonlijke informatie. Het is je eigen verantwoordelijkheid als gebruiker om je wachtwoord op een verantwoordelijke en veilige manier op te slaan. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het lekken van ongewilde persoonlijke informatie bij onzorgvuldige omgang met wachtwoorden.
BandPlanner BV gebruikt een intern beveiligingssysteem dat de wachtwoorden van gebruikers versleuteld zodat ze beschermd zijn tegen ontsleuteling of ongeoorloofde toegang door personen anders dan jijzelf. Niemand bij BandPlanner BV, noch personen bij gecontracteerde partijen kunnen bij de wachtwoorden. BandPlanner BV zal nooit om je wachtwoord vragen via email, telefoon of enig andere manier.

Privacy statement updates
BandPlanner BV kan genoodzaakt zijn om dit privacy statement te herzien van tijd tot tijd. Wij bevelen aan om dit privacy statement eens in de zoveel tijd te controleren op eventuele wijzigingen. Als er zeer indringende wijzigingen van kracht zullen worden, zullen wij je op de hoogte proberen te stellen via email of door een bericht te posten op onze website.